MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}
The maximum number of items is 100, please adjust the quantity and purchase again

我們在全港精選50多家主要藥房為大家提供死海鹽防脫髮產品及死海泥手工皂。

九龍

達城                         尖沙咀彌敦道60号A

金英                         尖沙咀厚福街

金華                         廣東道828号

康福藥業                  紅磡湖光街

全家福                     土瓜灣馬頭圍道404号

建樂大药房              土瓜湾道78-80号

潮發大藥房              九龍城衙前圍道

泛亞大藥房              九龍城獅子石道

友信中西大藥房      旺角通菜街

金豐藥粧                  旺角彌敦道738号

冠信藥粧                  旺角亞智老街52-54号

健豐藥業                  旺角通菜街

名創大藥坊              旺角道38號

華仁中西大藥坊      彌敦道720號

 

德成大药房              深水涉桂林街

慈安藥行                  毓華里

成業中西大藥房      新浦崗爵祿街

冠生藥房                  秀茂坪商場

啟源中西藥房          麗港城商場

興利                          何文田商場

佳信藥房                  青山道290号

德成药粧                  深水涉汝洲街272号

嘉福中西藥房          九龍灣啟晴商場

萬事達                      美孚萬事達商場

鈞興藥房                  牛頭角道33号

海城中西藥行           牛頭角樂華商場

和順堂中西薬房       牛頭角彩德商場

 

香港島

友誠大藥房            軒尼詩道173号

兆德大藥房            皇后大道273号

仁德大藥房            天后電器道60号

仁和中西大藥房    天后英皇道2号

安興中西藥行        筲箕灣東大街118号

福港中西藥房        柴灣興華商場

活士西藥房            側漁涌康怡廣場

新界

永寧                     西貢宣春街

活士西藥房          馬鞍山新港城

廣溢                     天水圍天秀路

潮盛藥房             荃灣新村街

怡祥泰                 荃灣青山道

新兆和西藥房      荃灣德華街

聯誠大藥房          沙田石門

新興隆中西藥坊  沙田隆亨村商場

新城中西藥          將軍澳新都城一期商場

興達                      將軍澳彩明商場

家樂駅                  元朗同樂街

善華藥業              元朗壽富街7号

學勤藥房              屯門啟發徑